foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, część klas będzie realizować zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkole - stacjonarnie.
Od 1 lutego 2021 r. następujące klasy wracają do szkoły na zajęcia praktyczne:
1. technik weterynarii
kl.3 a TW
kl.3 b TW
2. technik ochrony środowiska
kl. 1 Toś
kl. 2 Toś p
kl. 2 Toś
kl. 3 Toś
3. technik architektury krajobrazu
kl.2 a Tak
kl.2 b Tak
kl.2 Tak ap
kl.2 Tak bp
kl.3 a Tak
Uczestniczenie w lekcjach w szkole jest dla uczniów obowiązkowe.
W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 nie obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci do 16 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.
Zajęcia będą realizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jeśli w danym dniu klasa ma 8 godzin lekcyjnych, zajęcia zostaną zblokowane tak, aby lekcje kończyły się o godz. 15.00.
Lekcje będą się odbywać wg obowiązującego planu w nauczaniu zdalnym.
Klasy 1 i 2 toś wymieniają się grupami na pracowni - szczegóły poda p. kierownik Anna Pomorska.
Powrót pozostałych klas na zajęcia praktyczne planuje się od marca.
Z poważaniem
D. Nasierowska, dyrektor szkoły

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.